De Meerwaarde van een Zorgrobot (Dutch: “The Added Value of a Care Robot”)

In een gezamenlijke presentatie op 29 september presenteerden Mariëtte Hertoghs-Maatjens en Erica van de Veerdonk en op de e-Health Convention in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam de resultaten van een praktijkonderzoek naar de meerwaarde van robots in de zorg.

  • Amsterdam, The Netherlands, September 29th, 2015

In een gezamenlijke presentatie op 29 september presenteerden Mariëtte Hertoghs-Maatjens en Erica van de Veerdonk en op de e-Health Convention in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam de resultaten van een praktijkonderzoek naar de meerwaarde van robots in de zorg.

In 2012 is Rose BV gestart met het uitvoeren van praktijktesten met zorgrobot Rose in drie proeftuinen bij Thebe, Zuidzorg en Siza. Mariëtte Hertoghs – Maatjens, programmamanager zorgprofessionalisering voor de 12 zorgcentra van Thebe West-Brabant en projectleider van het project Robot Rose bij Thebe en Zuidzorg. Samen met Erica van de Veerdonk, materiedeskundige en coördinator proeftuinen bij Rose BV, was Mariëtte intensief betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van de testen. Mariëtte maakte het, vanuit zorgaanbieders perspectief, mogelijk dat er een proeftuin tot stand kwam.

Door inzet van een zorgrobot als Rose kan de zorgprofessional zich meer richten op zorgtaken en worden cliënten minder afhankelijk. De praktijktesten in de proeftuinen gaven het team rond robot Rose meer inzicht in wat robots daadwerkelijk kunnen betekenen in de zorg.

Erica: “De proeftuinen bij Siza, Thebe en Zuidzorg tonen aan dat er een belangrijke meerwaarde van zorgrobots te verwachten is op het gebied van eigen regievoering en veiligheidsgevoel.” Op andere punten zoals het activeren en stimuleren van beweging en materiële meerwaarde moeten nieuwe praktijkproeven uitsluitsel gaan geven. Het model ‘Meerwaarde Robotica in de Zorg’ blijkt een bruikbaar model te zijn voor onderzoek naar immateriële en materiële meerwaarde van de robot in de zorg.
Aan het eind van haar presentatie kondigde Erica, inmiddels materiedeskundige en coördinator proeftuinen bij Heemskerk Innovative Technology (HIT), aan dat HIT de proeftuinen van Rose BV zal voortzetten.

De e-Health Convention is een interactieve congres dag met in totaal zo’n 25 sessies van interviews, pitches, presentaties, reviews van de belangrijkste buitenlandse e-health congressen, tafelgesprekken, debatten en een info-lounge met live demo’s van innovaties.

Over Erica van de Veerdonk

Erica is sociaal gerontoloog en verpleegkundige en heeft meer dan 25 jaar lang diverse management en directiefuncties bekleed in de ouderenzorg. Thans is zij werkzaam als Consultant Healthcare Robotics en coördinator proeftuinen zorgrobots bij HIT Heemskerk Innovative Technology BV. Zij ontwikkelt en toetst de use cases en business cases voor robotica in de zorg. Erica is materiedeskundige betrokken in het Eurostars SACRO project en daarnaast druk bezig met een promotie-onderzoek naar implementatiemodellen van arbeidsbesparende technologie/robotica in de zorg.

Over Mariëtte Hertoghs-Maatjens

Mariëtte, verplegingswetenschapper en HBOV’er (niet meer praktiserend), werkt sinds 17 jaar bij Thebe; zo’n veertien jaar als locatiemanager van diverse verpleeg- en verzorgingshuizen binnen Breda e.o. Vanaf 2013 is zij werkzaam als programmamanager zorgprofessionalisering voor de 12 zorgcentra van Thebe West-Brabant. Naast kwaliteit dat als rode draad door haar loopbaan liep, heeft ook de technische innovatie altijd haar aandacht gehad.